plánování procedur, software pro rehabilitace, plánování rehabilitace, rehabilitační software, UHN, Uherskohradišťská nemocnice, rehabilitaceRehabilitace v Uherskohradišťské nemocnici

Rehabilitace v Uherskohradišťské nemocnici

Rehabilitací v okolí Uherského Hradiště je pramálo. Jednou z největších, ne-li největší, je rehabilitace, která je součástí Uherskohradišťské nemocnice. Většina pacientů dochází na pravidelné procedury a prohlídky. Z důvodu malé konkurence je zařízení „monopolem“ v regionu, tudíž je třeba aby byl provoz rychlý a plynulý.

Tady jsme objevili problém

Při našem zkoumání jsme často objížděli okolní nemocnice a rehabilitace, abychom zjistili, jak fungují a s jakými problémy se potýkají. Během návštěvy nemocnice v Uherském Hradišti jsme procházeli jednotlivé oddělení a velmi bedlivě jsme sledovali chod pracoviště. Zavítali jsme také do budovy, ve které sídlí rehabilitační oddělení. Hned na první pohled bylo něco v nepořádku. Dlouhé fronty lidí čekající u recepce se ne a ne pohnout…

O tom ale později. Pojďme se podívat, jak to všechno začalo. Naše spolupráce s nemocnicí v Uherském Hradišti začala v roce 2014. První kontakt proběhl vcelku náhodně a nenápadně. Nemocnice zrovna hledala ideálního dodavatele vyvolávacího systému pro nový pavilon a vedení nemocnice se obrátilo na nás. Slovo dalo slovo, prezentace našeho systému se líbila, ale pro jistotu proběhla i referenční návštěva u našeho dlouholetého zákazníka Fakultní nemocnice v Ostravě. Odtud odcházeli zástupci UHN spokojeni a nic nebránilo další spolupráci. Vyvolávací a objednávací systém jsme dodali a v nemocnici s ním byli tak spokojení.

A jsme u toho. Vracíme se k tomu, kvůli čemu nás nemocnice podruhé oslovila. Akutní řešení problému s nekonečnými frontami, obrovským tlakem na zaměstnance ústavu rehabilitace, a především chtěli mít přehled. Přehled nad cvičebnami, přehled v kalendářích a také přehled nad celkovým chodem oddělení. Pojďme se společně podívat, jak to v nemocnici fungovalo před naší inovací.

Díky systému se určitě zlepšila organizace a celkový přehled o objednávání a plánování. A také díky tomu mají sestry více času na práci a nemusí ztrácet cenný čas zbytečně zdlouhavou tvorbou plánů.  –  MUDr. Jolana Dostálková, primářka rehabilitačního oddělení Uherskohradišťské nemocnice

Průběh byl takový, jak ho známe z většiny rehabilitací. Člověk přijde s potřebou prvotního vyšetření a následné tvorby rehabilitačního plánu. Zní to velmi jednoduše. Skutečnost je ovšem jiná. Pracovnice a sestry na recepci musely všechny vyšetření a cvičení zapisovat do předem připravených sešitů nebo do tabulek v Excelu. Hledání správných sešitů a zároveň volných míst v nich bylo velmi náročné. Náročné jak časově, tak i na psychiku pracovníků a pacientů. Když se podařilo nalézt vše potřebné k tomu, aby se sestra mohla s pacientem domluvit na termínech nastal další problém. Pracovnice se vždy snažily, aby kombinace procedur proběhla v jeden den. Kombinace vodoléčby, elektroléčby a cvičení ve specializovaných prostorech nebyla vždy lehce nastavitelná. Obsazenost cvičeben, plné kalendáře fyzioterapeutů nebo se to prostě pacientům nehodilo. Dokážete si představit, že tento systém asi nebyl úplně nejefektivnější. Proto přišla změna…

Kde jsou fronty???

Asi nejzásadnější úskalí celého projektu. Náš systém, který nemocnice měla již k dispozici neuměl automatické generování termínů. Možná to zní banálně. Automatické hledání termínů v kalendáři je určitě jednoduchá věc, ale… Zkoušeli jsme použít řadu nejrůznějších plánovacích modelů, ale nakonec jsme museli vymyslet několik vlastních algoritmů, díky kterým se zautomatizoval celý proces vyhledávání termínů a plánování. Nyní celý proces zvládnou pracovnice na recepci za pár minut. Dříve bylo zvykem, že pacienti čekali na zhotovení plánu přes 15 minut.

Práce se systémem byla z počátku obtížná. Stále jsme si nemohli zvyknout a měli jsme lehkou nedůvěru v automatiku systému. Postupem času důvěra v systém rostla a všechny sestry, které se systémem pracujeme musíme uznat úsporu času i práce. Rozhodně bychom se nechtěli vrátit zpět k papírovému systému.  –  Vyjádření sester z rehabilitace v nemocnici v Uherském Hradišti

Museli jsme najít cestu k personálu…

Je to známá věc. Člověk instinktivně respektuje či nedůvěřuje něčemu co nezná. S tím jsme se museli vypořádat i v Uherském Hradišti. Sestry na recepci většinou pracovaly delší dobu a byly zvyklé na určitý řád a systém. A najednou nepotřebovaly sešity ani excelové soubory. Takže náš hlavní úkol byl vybudovat pozitivní vztah k nové technologii. Začátky byly krušné, ale díky píli sester jsme pomohli vytvořit dokonalou symbiózu. Sestry se rychle naučily pracovat se systémem, který jsme se snažili navrhnout co nejpřehlednější. Mnoho pracovnic bylo počítačovou technikou skoro nepolíbené, ale postupem času zjistily, že díky systému RehaSys je jejich práce jednodušší a rychlejší.

Ono to vyšlo!

Celé to bylo trošku jako experiment. Tak dlouho jsme ladili funkčnost a zároveň hleděli na přání zákazníka (především sester, které se systémem pracují), až jsme vytvořili komplexní systém, který posouvá fungování rehabilitací na novou úroveň.